ดูหนังออนไลน์
0 Comments

การกินอาหารสุขภาพเป็นสิ่งที่ดีต่อร่างกายไม่ว่าจะเป็นการป้องกันโรคอะไรก็ตาม หรือกินเพื่อส่งเสริมสุขภาพในช่วงก่อนป่วยและหลังจากการรักษา แต่ต้องกินให้เหมาะสมตามคำแนะนำของแพทย์เพราะโรคแต่ละชนิดอาจต้องกินอาหารที่แตกต่างกันไป ซึ่งเมื่อเร็วๆ นี้สมาคมโรคมะเร็งแห่งสหรัฐอเมริกาได้รายงานถึงผลการวิจัยเกี่ยวกับอิทธิพลของคุณภาพอาหารและส่วนประกอบของอาหารบางอย่าง ที่สัมพันธ์กับความเสี่ยงที่ลดลงของการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่

สมาคมโรคมะเร็งแห่งสหรัฐอเมริกามีโครงการระยะยาวที่ศึกษาการป้องกันมะเร็ง (The Cancer Prevention Study II หรือ CPS-II) เริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2525 เป็นการศึกษาอัตราการตายในอนาคตของชายและหญิงชาวอเมริกันประมาณ 1,200,000 คน ซึ่งเมื่อไม่นานนี้มีข้อมูลเผยว่ามีประชากรในสหรัฐอเมริการอดชีวิตจากโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่มากกว่า 1,400,000 ราย เมื่อตรวจสอบพฤติกรรมการกินอาหารรวมถึงการคัดสรรอาหารพวกเขากิน ก็พบว่าการรอดชีวิตของผู้ป่วยเหล่านี้เชื่อมโยงกับการกินอาหารสุขภาพตั้งแต่ช่วงก่อนผ่าตัดและภายหลังการผ่าตัด ข้อมูลนี้จึงเป็นพื้นฐานให้นักวิจัยมาศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบของอาหาร

นักวิจัยได้ตรวจสอบข้อมูลของชาย-หญิงจำนวน 2,801 ราย ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ และพบว่าผู้ป่วยเหล่านี้มีการกินอาหารสุขภาพตามแนวทางของโครงการ CPS-II และยังพบว่าอาหารสุขภาพตามที่สมาคมโรคมะเร็งแห่งสหรัฐอเมริกาแนะนำให้บริโภคนั้น เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่ลดลงประมาณ 22% ของอัตราการเสียชีวิตทั้งหมดเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่นๆ การวิจัยนี้จึงชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของอาหารซึ่งสามารถเป็นเครื่องมือที่ปรับเปลี่ยนได้และอาจช่วยปรับปรุงการทำนายอาการของโรคในชายและหญิงที่เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่.