ประโยชน์ของการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ

ประโยชน์ของการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ ช่วยดำรงส่งเสริมสุขภาพและลดความเสี่ยงของการเกิดโรค สามารถรับประทานได้ในคนปกติ รวมทั้งคนป่วย เพราะอาจลดความเสี่ยงในโรคที่อาจจะเกิดร่วมขึ้นหรือป้องกันโรคแทรกซ้อนที่จะตามมาหรือทำให้สุขภาพดีขึ้น ได้ประโยชน์มากขึ้นกว่าผู้ที่ไม่ได้รับประทานอาหารสุขภาพมีงานวิจัยถึงคุณประโยชน์อย่างชัดเจนและสามารถแนะนำได้ในหลายโรคด้วยกันเช่น


– เพิ่มภูมิคุ้มกันโรค

– เพิ่มศักยภาพให้ระบบต่อต้านอนุมูลอิสระ(Antioxidant)

– ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด

– ลดความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

– ลดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง

– ลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคข้อต่ออักเสบ ความเสื่อมเฉพาะจุด  และโรคต้อกระจก

– ลดความเสี่ยงต่อการเป็นอัลไซเมอร์  พากินสัน  โรคหืดหอบ โรคปอด และโรคที่เกิดจากความเสื่อมชนิดเรื้อรังอื่นๆ

– ประหยัดค่าใช้จ่า มีความสุขมากขึ้น