วิธีการเริ่มทานอาหารคลีน

A beautiful slender girl eating healthy food

การเริ่มต้นทานอาหารคลีนนั้นเริ่มได้ไม่ยาก เพียงแค่ให้เริ่มอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพื่อให้ร่างการได้ปรับตัว

1.ควรปรับพฤติกรรม ทั้งพฤติกรรมการกินและการออกกำลังกาย
• การกินอาหาร ควรปรับตัวให้เข้ากับอาหาร ไม่ยึดติดกับรสชาติเดิมๆ แต่ค่อยๆ ปรับเปลี่ยนรสชาติการกินให้ชินกับรสชาติของอาหารคลีน เพราะผ่านการปรุงรสมาน้อย
• การออกกำลังกาย ควรออกกำลังกายเป็นประจำอย่างน้อยวันละ 30 นาที และนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 5-6 ชั่วโมง ในช่วงสี่ทุ่มถึงตีสอง
2.ควรดื่มน้ำสะอาดให้พอเพียง วันละ 8 แก้ว หรือวันละ 2 ลิตร และลดละเลิกการดื่ม ชา กาแฟ น้ำอัดลม หรือเครื่องดื่มที่มีรสหวาน
3.ค่อยๆปรับเปลี่ยนรสชาติอาหารที่ทาน ไม่ควรปรุงอาหารรสจัด หรือทานอาหารที่มัน และไม่ควรลดปริมาณน้ำตาลในแต่ละวันลง
4.รับประทานผักและผลไม้ให้มากขึ้น แทนการทานพวกขนมขบเคี้ยว